St I : Normal betonarme çeliği.
St II a : Doğal sertlikte yüksek kaliteli çelik.

St II b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.

St III a : Doğal sertlikte üstün kaliteli çelik.
St III b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.
St IV a : Doğal sertlikte en üstün kaliteli çelik.
StIV b : Soğukta çekilmiş özel betonarme çeliği.

Betonarmede en çok kullanılan çelikler St 37 ve St 52’dir.

St : Almanca (Sthal) ve İngilizce ( Stell ) çelik isimlerinin baş harfleridir.
I – II –III-IV : Akma gerilmelerine göre sınıf numaraları.
a : Doğal sertlikte çelik çubuk.
b : Soğukta işlem görmüş çelik çubuk.
37 – 52 :Akma gerilmelerini belirleyen numaralardır. (akma çelik kesitinde gerilmeden dolayı meydana gelen daralmadır.)

İnşaat Demirlerinin Çeşitleri

Beton çeliklerinin sınıflandırılması T.S.500 ve T.S. 708’de verilmiştir. Betonarmede kullanılan çelikler, üç grupta çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitler kendi içindede çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralandığı gibidir.
Çelikler genel özelliklerine göre dörde ayrılır

Karbonlu çelikler.
Alaşımlı çelikler.
Adi çelikler.
Özel çelikler.
Betonarme çelikleri yüzey özelliklerine göre üçe ayrılır

Düz yüzeyli çelikler.((17 .08.1999 depreminden sonra ülkemizin bazı bölgelerinde (Marmara bölgesi, ege bölgesi ) yasaklanmıştır.))
Nervürlü çelikler.
Profil yüzeyli çelikler.

Piyasada bulunuşuna göre üçe ayrılır

Kangal çelikler.
Firkete çelikler.
Boy çelikler.

 

Kangal demirler 50m, firketeler 12m uzunluğunda ve U harfi şeklindedir. Özel üretilen boy çelikler fabrikasyon olarak 12m veya istenilen ölçülerde düz çubuk olarak üretilmektedir.

Çaplarına ve özelliklerine göre betonarme yapı elemanlarında (temellerde, kolonlarda, kirişlerde vb ), barajlarda, köprülerde vb tüm yapılarda kullanılmaktadır.